Rice & Special Dish Menu

CƠM-BÁNH HỎI Rice - Fine Vermicelli

  Price
01 Cơm Tấm Sườn Nướng Than - Special Broken Rice With Charcoat Grilled Pork Chop, Fried Egg Combination Shredded, Vegetarian $14
02 Cơm Tấm Sườn Trứng Nướng Than - Steam Rice Charcoal Grilled Pork Chop And Fried Egg $12
03 Cơm Gà Nha Trang - Nha Trang Farm Chicken Rice $16
04 Cơm Đùi Gà Chiên Giòn - Steamed Rice With Crispy Skin Chicken $12
05 Bánh Hỏi Đặc Biệt - Combination Fine Rice Vermicelli With Grilled Beef Leaf Skewers + Grilled Pork Ball + Sugar Cane Prawn + Spring Roll $17
06 Bánh Hỏi Chạo Tôm - Fine Eice Vermicelli With Sugar Cane Prawn $15
07 Nem Nướng Nha Trang - Nha Trang Vietnamese Grilled Pork With Salad $16
08 Bánh Hỏi Bò Lá Lốt - Fine Rice Vermicelli With Peppes Leaf Skewers $15
09 Bánh Hỏi Heo Quay - Fine Rice Vermicelli With Cripsy Pork $15
10 Bò Kho - Slow Cooked Vietnamese Stew Beef With Roll $12
11 Trứng Ốp La Bánh Mì Nướng - Fried  Egg And Roll $8
12 Xíu Mại Bánh Mì - Vietnamese Meatball With Roll $10