Entree Menu

THỨC ĂN NHANH Entree

  Price
01

Gỏi Cuốn (gà/tôm/rau) - Rice Paper Rolls

$5-6
02 Kem Chuối Nướng - Grilled Banana In Sticky Rice With Icecream $7
03 Cánh Gà Chiên - Deep Fried Chicken Wings $8
04 Dimsim Gà - Chicken Dimsim $1.5-3
05 Ức Gà Chiên Xù - Chicken Schnitzel $6
06 Chà Giò (gà/tôm/rau) - Spring Rolls (chicken/pawn/vegetarian) $8-10
07 Khoai Tây Miếng-Chiên - Hash Browns Slice-Chip $1-5
08 Chạo Tôm - Prawn Sugarcane Skewers With Salad $12
09 Bánh Hỏi Bò Lá Lốt - Fine Rice Vermicelli With Grilled Beef Pepper Leaf Skewers $12
10 Sữa Chua Nếp Cẩm - Sticky Rice Yoghurt $5
11 Chè Khúc Bạch - Almons Pana Cotta Lychee Desert $5
12 Bánh Flan - Creme Caramel $4